fbpx

Logossa on nähtävissä Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n logosta tuttua turkoosinväristä rusettinauhaa. Rusetti ry solmii yhteen moninaiset vammaiset tytöt ja naiset ja Rusetti ry:n hallinnoima VEERA-hanke tekee työtä sen eteen, että vammaisilla tytöillä ja naisilla olisi mahdollisuus toteuttaa itseään ja löytää voimaa vertaisistaan.

Tulokset tiivistettynä

Tytöt ja nuoret

 • Prosessiin osallistuneiden nuorten koettu omanarvontunto nousi keskimääräisesti 6,06:sta 7:ään.
 • Kaikki kokivat saaneensa rohkaisua tehdä uusia asioita
 • Kaikki vastaajat kertoivat saaneensa tukea vertaisiltaan

Äidit ja äidiksi haluavat

 • 8 koulutettua vertaisäitiä
 • 15 tukisuhdetta
 • Sivuvaunu -opas julkaistu 4.5.2022
 • 11 Koulutukset oppilaitoksissa

Hyväikäiset

 • 2 seminaaripäivää (Siilinjärvi ja Helsinki)

 • 1 hyvinvointiwebinaari

 • Keskustelukortit

 • Työryhmässä 8 jäsentä

 • 73 osallistujaa seminaarikiertueella ja webinaarissa

Johtajuus

 • 5 koulutettua mentoria (5 alkavaa mentorointisuhdetta)

 • 3 vaikuttamiskoulutusta

 • 1 johtajuuskoulutus

 • 78 % johtajuuskoulutukseen osallistuneista tunsi saaneensa paljon itsevarmuutta johtajuuteen, 67 % paljon työkaluja ja verkostoja, 89 % paljon uskallusta ilmaista mielipidettään, 100 % tukea vertaisilta

Vammaisten naisten valtakunnallinen hanke 2020-2022

VEERAn päätavoitteena oli varmistaa vammaisiksi tytöiksi ja naisiksi identifioituville mahdollisuuksia vertaisuudesta voimaantumiseen.

Hankkeessa tuettiin tyttöjä ja nuoria naisia omanarvontunnon ja itseilmaisun kanavien löytämiseen, jotta yhä useampi vammainen nuori nainen voi löytää itselleen vertaistukea ja esikuvia.

Hankkeessa koulutettiin kahdeksan vertaisäitiä, jotka oman kokemuksensa kautta tukevat uusia äitejä ja äitiydestä haaveilevia. Äitiys ja vanhemmuus on liian monelle vammaiselle naiselle saavuttamattomalta tuntuva haave.

VEERA pureutui myös hyvinvoinnin lisäämiseen ikääntyvien eli hyväikäisten naisten keskuudessa. Tiedon välittämisen, toimintavinkkien jakamisen ja yhteisön rakentamisen kautta voidaan lisätä ymmärrystä omasta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä omaan elämään.

Lisäksi hanke tuki naisten omia polkuja johtajuuteen. On korkea aika sille, että vammaiset naiset oppivat puolustamaan oikeuksiaan ja nousemaan johtopaikoille yhteiskunnassa ja omassa elämässään! Hanke järjesti johtajuuskoulutuksen vammaisille naisille sekä piloitoi Suomen ensimmäisen vammaisten naisten mentoriverkoston. Hanke koulututti viisi vammaista voimanaista.

Kolmen vuoden aikana VEERA järjesti koulutuksia, kursseja ja toimintaa tytöille ja nuorille, äideille ja äideiksi haluaville, hyväikäisille, sekä johtajuudesta ja muutoksen tekemisestä kiinnostuneille. Kaikkein tärkeintä oli, että yhdessä rankensimme Suomeen vahvempaa yhteisöä vammaisille naisille, josta voi saada tukea toisilta ja mahdollisuuksia tukea muita.

VEERA lukuina

 • 286 tapahtumaa, osallistumista, esitystä, luentoa tai koulutusta
 • 27 sitoutunutta vapaaehtoista (työryhmät, vertaisäidit, mentorit)
 • 6325 toimintaan osallistunutta ja tavoitettua henkilöä
 • 10 732 some- ja nettisivukäyttäjää/seuraajaa (yksilöä)
 • 261 274 tavoitettua somen ja nettisivujen kautta
 • 2 kokoaikaista työntekijää

Kaikki tämä on toteuttettu STEAn myöntämällä kolme vuotisella C-avustuksella 424 289 €, joka tulee Veikkauksen tuotoista. 

 

VEERAn aikajana 2020-2022

Veera-hankkeen aikajana, josta käy ilmi mitä milloinkin tehty.

Hankkeen hallinnoija

Rahoitus