fbpx

Turvallisemman tilan

periaatteet

Turvallisemmalla tilalla tarkoitamme sitä, ettei kukaan tule syrjityksi tai väheksytyksi omana itsenään toiminnassamme tai tiloissamme. Tähän sitoudumme kaikessa toiminnassamme. Tiedostamme sen, ettemme pysty toteuttamaan turvallista tilaa kaikille mutta pyrimme aktiivisesti sitä kohti.

  • Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta. Toiminnallamme ja sanavalinnoillamme vältämme tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, toimintakyvystä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.
  • Kunnioitamme jokaisen fyysistä tilaa. Emme koske henkilöön tai hänen apuvälineisiinsä ilman lupaa. Emme kommentoi kenenkään ulkonäköä, ulkomuotoa, vammaa, toimintakykyä tai kehonosia.
  • Kunnioitamme jokaisen henkistä tilaa. Emme hyväksy ihmisoikeuksia loukkaavia tai minkään ihmisryhmän ihmisarvoa kyseenalaistavaa tai vähättelevää kommentointia. Tapahtumissamme emme hyväksy syrjintää tai minkäänlaista häirintää. Puutumme syrjivään toimintaan.
  • Rusetin toiminnassa vallitsee avoin ja toisiamme kunnioittava ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo osallistua. Käytämme selkeää kieltä, joka ei jätä ketään ulkopuolelle.
  • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Olemme avoimia toisten kokemuksille ja näkemyksille. Arvostamme rakentavaa vuoropuhelua. Näin voimme ymmärtää paremmin toistemme erilaisia mielipiteitä.
  • Esteettömyys ja saavutettavuus ovat periaatteita toiminnassamme. Tapahtumat järjestetään esteettömissä tiloissa, joihin on esteetön kulku ja mahdollisuus käyttää apuvälineitä.
  • Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä. Jos tapahtumissa valokuvataan tai videoidaan, varmistamme, että tämä sopii kuvattaville. Sama koskee tapahtumiimme tulevia muita henkilöitä.

Syrjinnän tunnistaminen ja siihen välittömästi puuttuminen on kaikkien velvollisuus. Mikäli et voi puuttua syrjintään välittömästi, kerro siitä paikalla oleville tapahtuman järjestäjille, Rusetin työntekijöille tai luottamushenkilöille.

Tarkastelemme toimintaamme kriittisesti ja parannamme sitä jatkuvasti. Jos toimimme väärin, olemme valmiit pyytämään anteeksi. Jos teemme tahattomasti tai tahallisesti virheitä, kannamme vastuumme, pyydämme anteeksi ja muutamme käytöstämme.

Otamme mielellään vastaan ajatuksia ja palautetta siitä, kuinka tapahtumistamme ja somestamme voidaan tehdä mahdollisimman turvallinen paikka kaikille.

 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2022