fbpx

Istanbulin sopimus

Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta on maailman ensimmäinen laaja-alainen sopimus, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä ja poistaa perheessä tapahtuvaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Istanbulin sopimus hyväksyttiin vuonna 2011, ja se astui kansainvälisesti voimaan 2014. Suomi ratifioi sen sopimuksen 2015.

Sopimuksen tavoitteena on muun muassa:

 • ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa
 • suojella perheenjäseniin ja naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja ja tarjota heille tukipalveluita
 • saattaa perheessä tapahtuvan tai naisiin kohdistuvan väkivallan tekijät vastuuseen teoistaan
 • edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista
 • edistää naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa
 • edistää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä edellä mainitun väkivallan kitkemisessä.

Sopimus velvoittaa muun muassa:

 • säätämään leikkauksella tehtävä naisen sterilointi rangaistavaksi, jos siihen ei ole hänen lupaansa tai hän ei ymmärrä menettelyä
 • kieltämään seksuaalisen häirinnän (säätää rikosoikeudellinen tai muu seuraamus kaikista ei-toivotuista sanallisista, sanattomista tai ruumiillisista seksuaalisen käyttäytymisen muodoista, joiden tarkoituksena tai vaikutuksena on henkilön ihmisarvon loukkaaminen, erityisesti, jos käyttäytyminen luo uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai loukkaavan ilmapiirin)
 • pakottamalla solmitut avioliitot voidaan mitätöidä, kumota tai purkaa aiheuttamatta uhreille kohtuutonta taloudellista tai hallinnollista taakkaa
 • ottamaan käyttöön 24/7 toimivan ilmaisen auttavan puhelimen jossa voi luottamuksellisesti tai nimettömästi kysyä neuvoa naisiin tai perheenjäseniin kohdistuvassa väkivallassa
 • perustamaan riittävän määrän helposti saavutettavia turvakoteja.
 • artiklan 34 mukaisesti säätämään rangaistavaksi toiseen henkilöön kohdistuvan tahallisen ja toistuvan uhkaavan käyttäytymisen, joka saa henkilön pelkäämään turvallisuutensa vaarantumista (vainoaminen).

Sopimusmääräysten täytäntöönpanoa seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä eli GREVIO. Suomessa Istanbulin sopimusta koordinoi THL. Suomi toimittaa GREVIO:lle määräaikaisraportin, jonka tekee NAPE eli Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta. NAPE:n alla toimii järjestötyöryhmä. Siinä vammaisia naisia edustavat Sanna Leppäjoki-Tiistola ja Jaana Tiiri Invalidiliitosta. Aikaisemmin Invalidiliittoa edusti Sari Lehikoinen.