fbpx

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

9 Tietopankki 9 Keskeiset naiserityiset ihmisoikeussopimukset 9 Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Yksi keskeisistä tasa-arvoa koskevista kansainvälisistä asiakirjoista on Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joka hyväksyttiin YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995.

Pekingin toimintaohjelman kolme pääperiaatetta ovat:

  • naisten aseman ja arvon vahvistaminen
  • naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen
  • sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla.

Suomi laatii YK:lle Pekingin julistuksesta määräaikaisraportin joka 5. vuosi. Myös Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) on vuodesta 1999 alkaen toimittanut viiden vuoden välein rinnakkaisraportin Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toteutumisesta Suomessa. Vuonna 2020 oli kulunut 25 vuotta Pekingin julistuksesta. NJKL toimitti raporttinsa nimellä Peking +25 -kansalaisjärjestöraportti. Rusetti on NJKL:n jäsenjärjestö. Rusetista tätä raporttia olivat laatimassa Marja Pihnala ja Pirkko Mahlamäki.