fbpx

Rusetin kommentit CRPD list of issues -rinnakkaisraporttiin

maalis 22, 2024

Rusetti antoi kommenttinsa 22.3.2024 Vammaisfoorumi ry:n koordinoimaan järjestöjen CRPD list of issues -rinnakkaisraporttiin.

Lue alta Rusetin kommentit:

Rusetti ry:n kommentit Vammaisfoorumille CRPD list of issues rinnakkaisraporttiin

 

Tuoreissa tutkimustuloksissa vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta (esim. THL:n VN TEAS-selvitys) todetaan koetun väkivallan suuri määrä. Tilastokeskuksen tutkimuksessa 2021 sukupuolistuneesta väkivallasta havaittiin, että kaikista vastaajista (ei vain vammaisista) 25 % ilmoitti vamman estäneen tai haitanneen turvakotiin pääsyä. Tarvitaan vammaisille tytöille ja naisille kohdennettua koulutusta väkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja palveluiden kehittämistä saavutettavammaksi. Turvakotien esteettömyyden parantamista on jatkettava ja tehtyjen korjausten vaikuttavuutta mitattava. Muissakin väkivaltaa kohdanneiden tukipalveluissa turvakotien lisäksi on oltava osaamista vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Esim. Nollalinjan chat-palvelun jatkuminen on turvattava ja toiminta laajennettava ympärivuorokautiseksi. Lainsäädäntöä seksuaalisen väkivallan rangaistavuuden osalta on muutettava, ettei laitoksissa tapahtuvasta seksuaalisesta väkivallasta enää saisi lievempää tuomiota.

Artikla 27:ssä liittyen työelämään on tärkeää huomioida sukupuolinäkökulma ja vammaisten naisten työelämäosallisuuden edistäminen. Vammaisten naisten työelämäosallisuudesta ja työelämäsyrjinnästä tarvitaan lisää tietoa, jotta osallisuutta voidaan parantaa. Tarvitaan selvitys vammaisten naisten kohtaamasta syrjinnästä ja tutkimus siitä, mikä on vammaisen naisen euro. Suomalainen työelämä on todella sukupuolisegregoitunutta, jonka yhteisvaikutus vammaisten kokemaan syrjintään koulutuksen ja työelämän kentällä heikentää vammaisten naisten asemaa.

Terveyteen ja kuntoutukseen liittyvissä tavoitteissa ja toimenpiteissä on tärkeää huomioida myös vammaisten henkilöiden pääsy sukupuolierityisiin terveyspalveluihin. Vammaiset naiset kokevat syrjintää ja pääsyn esteitä mm. kaikille naisille tarkoitettuihin syöpäseulontoihin. Esteetöntä ja saavutettavaa pääsyä sukupuolierityisiin terveydenhuollon palveluihin pitää edistää. Tutkimuksissa (esim. Lappeteläinen 2021) on myös havaittu vammaisten äitien kokemaa syrjintää ja esteellisyyttä äitiys- ja neuvolapalveluissa, joiden saavutettavuutta on kehitettävä ja ammattilaisten osaamista vammaisten vanhemmuuteen liittyen lisättävä.

 

Helsingissä 22.3.2024

Anne Välimäki, puheenjohtaja
Anni Täckman, järjestöpäällikkö

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

 

lisätiedot: järjestöasiantuntija Jaana Tiiri jaana.tiiri@rusettiry.fi p. 044 491 8191