fbpx

Vammaisten naisten puolella, nyt ja aina!

maalis 8, 2023

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää! Olkoon tämä päivä täynnä naiseuden juhlintaa, yhteisöllistä riemua ja ylpeyttä omasta identiteetistä.

Me tarvitsemme tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa enemmän, kuin kukkia ja suklaata. Vammaiset naiset kohtaavat naisiin kohdistetun syrjinnän lisäksi syrjintää vammaisuuden perusteella. Tähän syrjintään on puututtava ja maailmaa rakennettava niin, että vammaisilla naisilla on mahdollisuus elää, unelmoida ja toteuttaa itseään.

Tätä työtä teemme Rusetissa ja tänään juhlistamme sitä, että erittäin onnistuneen VEERA-hankkeen päätyttyä Rusetin rahoitus jatkuu. Rahoituksella turvaamme Rusetin toiminnan jatkumisen ja kehittämisen. Ensisijaista on koota yhteen ja kasvattaa Rusetin yhteisöä: upeaa, moninaista vammaisten naisten joukkoa, joka tukee toisiaan ja muuttaa maailmaa!

Vuonna 2023 Rusetissa syvennytään kolmeen aihealueeseen. Jatkamme VEERA-hankkeessa aloitettua vammaisten äitien ja äidiksi haluavien tukemista vertaisäititoimintaa kehittämällä, juurruttamalla Sivuvaunu-opasta hyvinvointialueille ja tukemalla lapsettomuutta kokevia vammaisia naisia. Lisäämme tietoisuutta vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja vahvistamme vammaisten naisten itsepuolustus- ja turvataitoja. Lisäksi koulutamme vammaisia naisia löytämään ja etenemään omilla johtajuuspoluillaan muun muassa mentoriverkoston avulla.

Tästä tulee hieno vuosi! Ota meihin yhteyttä, jos haluat mukaan!

#naistenpäivä #VammaisetNaiset #vammaisettytöt

Valokuvassa Marja, Jaana ja Anni. Marja ja Anni istuvat manuaalipyörätuoleissa ja Jaana seisoo heidän keskellään.

Kuvassa Rusetin hallituksen puheenjohtaja Marja Pihnala, Rusetin järjestöasiantuntija Jaana Tiiri ja järjestöpäällikkö Anni Täckman.