fbpx

Keskeiset naisjärjestöt ja vaikuttajaverkostot

9 Tietopankki 9 Keskeiset naisjärjestöt ja vaikuttajaverkostot

Pirkko Justander ja Riitta Jolanki

Tässä osiossa esitellään Rusetti ry:lle tärkeitä valtavirran naisjärjestöjä ja vaikuttajaverkostoja. Naisjärjestöt, jotka tarjoavat apua ja tukea välivaltaa kohdanneille naisille, on esitelty tietopankin osiossa Mistä apua?

 

Naisasialiitto Unioni

Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf on vuonna 1892 perustettu poliittisesti sitoutumaton feministinen järjestö. Yhdistyksen tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unionin jäsenyys on avoin kaikille naisille itsemäärittelyä kunnioittaen.

Yhdistys julkaisee Tulva-lehteä. Unioni jakaa vuosittain Vuoden Lyyti-palkinnon ansiokkaasta tasa-arvotyöstä. Vammaisaktivisti Amu Urhonen oli vuoden Lyyti vuonna 2013.

Union tarjoaa yleisluonteista ja maksutonta lakineuvontaa puhelimessa.

Naisjärjestöjen keskusliitto

NJKL alkuperäiseltä nimeltään Suomen Naisten Kansallisliitto perustettiin vuonna 1911. Naisasianainen ja kansanedustaja Aleksandra Gripenberg (1857–1913) oli liiton ensimmäinen puheenjohtaja.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestö pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan. NJKL on kattojärjestö, johon kuuluu 68 jäsenjärjestöä ja yli 400.000 jäsentä. Yhdistyksistä yksi on Rusetti. Marja Pihnala oli NKJL: hallituksen jäsen vuosina 2018–2021. Rusetin jäsen Jaana Tiiri valittiin hallitukseen hänen jälkeensä kaudelle 2022–2024.

Naisjärjestöjen Keskusliitto koordinoi ja kokoaa Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman rinnakkaisraportin.

Naistenkartano

Naistenkartano perustettiin vuonna 1922. Naistenkartanon tavoitteena on vahvistaa naisen arkipäivän hallinnan tunnetta ja sekä tukea naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa. Keskeisenä toimintamuotona on kaikille naisille suunnattu NOVAT-ohjelma, jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. NOVAT-lyhenne tulee sanoista naiset ovat. Naistenkartano ja Rusetti ry aloittivat yhteistyön vuonna 2022. Rusetti sai oman Mini-NOVAT verkkoryhmän, joka kokoontui 5 kertaa. NOVAT lyhenne tulee sanoista NAISET OVAT.

NYTKIS

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 1988 ja johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry. NYTKIS ry:n toiminta-ajatus on vaatia tasa-arvoista ja naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia tukevaa politiikkaa ja tuoda esiin jäsenjärjestöjen näkökulmia sekä erikseen että yhteistyössä.

NYTKIS koordinoi ja kokoaa YK:n CEDAW-sopimuksen rinnakkaisraportin.

​Vaikuttajaverkostoja

Amnesty International tekee Suomessa työtä myös naisten oikeuksien parantamiseksi

VAMMAISJÄRJESTOJEN NAISVERKOSTO

Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat järjestöt ja tahot: Aivovammaliitto ry, Invalidiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kynnys ry, Me Itse ry, Monika-Naiset liito ry, Naisten Linja Suomessa ry, Neuroliitto ry, Näkövammaisten liitto ry, Vammaisten naisen valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Ev.lut kirkko, Suomen Nivelyhdistys ry, Vammaisfoorumi ry, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, Vammaiskumppanuus ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA.

Vammaisjärjestöjen naisverkostoon kuuluvista järjestöistä Naisten Linja ja Monika-Naiset ovat valtavirran naisjärjestöjä.

Verkosto sai alkunsa vuonna 2003 vammaisille naisille järjestetystä seminaarista Naiset näkyviksi kaikilla areenoilla. Verkosto ei ole rekisteröity yhdistys. Kukin järjestö on nimennyt sinne osallistujat. Verkosto ei maksa kokouspalkkioita eikä matkakuluja, vaan mahdollisista kuluista huolehtii lähettäjäjärjestö. Verkosto kokoontuu vuorotellen eri järjestöjen tiloissa tarpeen mukaan useitakin kertoja vuodessa. Kokouksen puheenjohtajana toimii se, kenen luona kokoonnutaan ja sihteerinä edellisen kokouksen puheenjohtaja. Kukin järjestö saa tuoda asialistalle tärkeiksi katsomiaan asioita. Verkostolla ei ole omia nettisivuja, mutta facebookista löytyy infosivu, jossa kerrotaan verkoston kuulumisia.

OlenNainen on Vammaisjärjestöjen naisverkoston vuonna 2006 toimittama tavoiteohjelma, joka haluaa muistuttaa, että vammainen nainen on otettava huomioon aktiivisena toimijana eikä hoivattavana objektina. Se löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi Invalidiliiton voimaannu vammaisena naisena sivulta.

Turvakotien esteettömyys on ollut Vammaisjärjestöjen naisverkostonvaikuttamistyön keskiössä vuodesta 2012.

Verkosto on ollut mukana tekemässä THL:n julkaisemaa Uskalla olla, uskalla puhua-opasta, joka käsittelee vammaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Opas ilmestyi vuonna 2013, joka oli samalla verkoston 10 toimintavuosi. Opas julkistettiin Säätytalossa pidetyssä juhlassa 17.10. 2013 Oppaan kummina toimi kansanedustaja Tarja Filatov. Juhlaa edelsi nk. Korkkarimarssi, jossa marssittiin Kiasman edestä Eduskuntatalolle. Eduskunnan rappusilla verkosto luovutti oman kappaleen Uskalla olla opasta kaikille eduskuntapuolueille. Vuonna 2018 verkosto täytti 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi verkosto julkaisi videon Uskalla olla nainen.