fbpx

Joukkotarkastukset eli seulonnat

9 Tietopankki 9 Joukkotarkastukset eli seulonnat

Sari Lehikoinen

Joukkotarkastukset eli seulonnat on tarkoitettu tiettyjen syöpien ja niiden esiasteiden järjestelmälliseen etsimiseen. Suomessa seulotaan tällä hetkellä kohdunkaulan syöpää ja rintasyöpää sekä tietyillä paikkakunnilla suolistosyöpää. Kuntien (myöhemmin hyvinvointialueiden tai näiden lähitoimipisteiden) vastuulla on järjestää seulonnat asukkailleen. Kunta voi toteuttaa seulonnat itse tai ostaa ne yksityiseltä tai yleishyödylliseltä palvelun tarjoajalta. Sen on myös jaettava riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista, järjestämisestä, vaikuttavuudesta sekä seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Syöpäseulontojen tavoitteena on:

  • löytää tauti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • vähentää syöpätaudeista aiheutuvaa kuolleisuutta
  • vähentää sairauden ilmaantuvuutta (hoitaa jo syövän esiasteita)

Kunnat järjestävät rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulontaa tiettyjen ikäryhmien naisille. Osallistuminen seulontoihin on merkittävän tärkeää syövän tai sen esiasteen ajoissa löytymiseksi. Tutkimuksiin menemistä kannattaa säännöllisesti jatkaa omatoimisesti sen jälkeen kuin maksuttomat seulonnat päättyvät. Ikärajan ylittymisen jälkeenkin pääsee julkisen terveydenhuollon tutkimuksiin aina, jos ilmenee oireita. Seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Papa-koe

Papa-koe on kohdunkaulasta otettava irtosolututkimus. Joukkoseulonnassa papa-näytteestä tutkitaan kohdunkaulasyöpää ennalta ehkäisevästi 25–60-vuotiailta naisilta viiden vuoden välein etsimällä papilloomaviruksen eli HPV:n aiheuttamia solumuutoksia kohdunkaulalla. Yleensä seulonnan tekee hoitaja tai laboratoriohoitaja. Irtosoluja rapsutetaan puulastalla emättimen pohjasta ja kohdunnapukasta.

Kutsu seulontaan osallistumisesta tulee kotiin kirjeenä. Kutsussa on mainittu seulonnan suorittajan yhteystiedot sekä mahdollinen ajanvaraustieto.
Vammaisen naisen kannattaa ennalta aikaa varatessaan kertoa mahdollisesta avun tarpeestaan sekä liikunnallisista rajoitteistaan. Aikaa varatessa kannattaa myös varmistaa muun muassa seuraavat asiat:

  • Tutkimus tehdään esteettömässä tilassa.
  • Tutkimuspöytä on sähköisesti nostettavissa tai laskettavissa riittävän alas. Tarvittaessa saatavilla on siirreltävä matala apuaskelma (jakkara).
  • Tutkimuspöydälle siirtymiseen on mahdollista saada apua.
  • Näytteen ottamisen ajaksi on mahdollista saada lisäkäsiä esimerkiksi jalan tai jalkojen fyysisten asentorajoitteiden vuoksi.
  • Tutkimuksen ajaksi on mahdollista tarvittaessa varata ylimääräistä aikaa.
  • Muut yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Mammografia

Mammografia on rintasyövän seulontatutkimus, johon kutsutaan 50–68-vuotiaan naiset kahden vuoden välein. Kutsu seulontaan tulee kotiin automaattisesti ja siihen osallistuminen on maksutonta. Tutkimuksiin menemistä kannattaa säännöllisesti jatkaa yksityisesti sen jälkeen, kun seulontatutkimuksiin ei enää iän vuoksi tule kutsuja. Julkisen terveydenhuollon rintasyövän seulontatutkimukseen pääsevät myös yli 68-vuotiaat naiset, mikäli ilmenee oireita kuten kutinaa, rinnasta vuotaa nestettä tai niissä on patteja.

Mammografiaseulonnan voi tehdä myös ultraäänellä ja vaikeasti vammaiselle tämä on ihan aiheellistakin, jos tutkimuksen tekeminen röntgenlaitteella ei ilman suurta vaikeutta onnistu. Tutkimuksessa rinta ”litistetään” laitteen levyjen väliin. Esimerkiksi lyhytkasvuisuus, pyörätuolissa istuminen tai asentovaikeus voi johtaa siihen, että on helpompi tehdä tutkimus ultraäänellä, käyttää tutkimusta tehtäessä siirrettävää apuaskelmaa (matala jakkara) pituuden saavuttamiseksi tai henkilökohtaista avustajaa turvaliivein asennossa pysymiseen.

Vammaisen naisen kannattaa ennalta aikaa varatessaan kertoa mahdollisesta avun tarpeestaan ja liikunnallisista rajoitteistaan. Aikaa varatessa kannattaa myös varmentua, että tila, jossa tutkimus tehdään, on esteetön ja pukuhuone on niin tilava, että sinne mahtuu myös henkilökohtainen avustaja avustamaan. Koska tutkimus koskee fyysisesti naisen arimpiin alueisiin, osa esteettömyyttä on myös henkilökunnan sujuva ja asenteellisesti terve, positiivinen ja kannustava käyttäytyminen.

Lopuksi

Jos Sinulla on kysyttävää oman seulontasi aikataulusta tai kutsusta, kannattaa olla yhteydessä oman kotikunnan (tulevien hyvinvointialueen) terveyspalveluihin. Ota ensisijaisesti yhteyttä kuntaasi myös silloin, jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun. Ohjeet hoidosta tai kohtelusta tehtävään kanteluun ja/tai valitukseen löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Syöpäyhdistyksistä saa enemmän lisätietoa eri syövistä sekä vertaistukea. Koska kyse on ennaltaehkäisevistä tutkimuksista, KELA-taksia ei voi käyttää, vaan tulee käyttää sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.