fbpx

Terveiset Rusetin kevätkokouksesta!

huhti 29, 2024

Lauantaina 27.4.2024 järjestettiin Rusetin kevätkokous etäyhteyksin. Paikalla kokouksessa oli ympäri Suomen yhteensä 19 Rusetin jäsentä. Mahtava porukka siis kasassa!

Rusetin puhteenjohtaja Anne Välimäki avasi kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleeksi klo 12.02. Kevätkokouksen agenda oli hyvinkin suoraviivainen ja perinteikäs. Tällä kertaa kokouksen asialistalla ei ollut kuin sääntömääräiset asiat eli vuoden 2023 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Kokouksen puheenjohtajaksi kokousväki valitsi Invalidiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Anni Täckmanin, joka myös toimii Rusetin järjestöpäällikkönä. Kokouksen sihteeriksi kokous valitsi järjestöasiantuntija Jaana Tiirin. Henkilövalinnat olivat selkeitä, koska Rusetin työntekijöillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta, ainoastaan läsnä- ja puheoikeus. Kokoukseen oli kutsuttu puheenjohtajaksi Kansalaisareena ry:n toiminnanjohtaja, mutta hän estyi viime hetkellä osallistumasta. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Justander ja Maija Aatelo.

Rusetin vuosikertomuksen esitteli kokousväelle yhdistyksen puheenjohtaja Anne. Vuoteen 2023 kuului paljon asioita. Rusetin VEERA-hanke tuli päätökseensä ja yhdistyksen Ak-rahoitus käynnistyi (STEA kohdennettu avustus). Samalla palkattiin Rusetin ensimmäiset vakituiset työntekijät järjestöpäällikkö ja järjestöasiantuntija luotsaamaan Rusettia eteenpäin. Rusetin toimisto myös muutti maaliskuun alussa Invalidiliiton esteettömään toimitaloon, joten saavutettavuuskin on parantunut. Edellä mainittujen lisäksi yhdistys on vuonna 2023 mm. uusinut säännöt, uusinut hallinto- ja talousohjesäännön, saanut uuden graafisen ilmeen sekä uudistetut nettisivut, muutettu henkilöstö- ja taloushallintoa. Lisäksi Rusetti on antanut useamman lausunnon ja kannanoton erityisesti vammaisten naisten kohtaaman väkivaltaan liittyen sekä omat lausuntonsa uudistuvaan vammaispalvelulakiin. Kaikki Rusetin vaikuttamistoimintaan liittyvät asiat löydät Rusetin nettisivuilta.

Tilinpäätös oli odotetun lainen ja kokouksen puheenjohtaja esitteli sen. Kulunut vuosi päättyi 513,47 euroa ylijäämäiseksi, joten voidaan hyvillä mielin todeta, että budjetissa on pysytty. STEAn avustusta siirtyi käytettäväksi vuodelle 2024 ja samoin Kalevala Koru oy:n lahjoitusta, jolla ylläpidetään vammaisetytöt.fi -mediaa ja jonka turvin on palkattu yksi osa-aikainen työntekijä.
Kokouksessa kuultiin myös tilintarkastuskertomus, joka antoi yhdistyksen toiminnalle puhtaat paperit. Rusetin yksi arvoista on avoimuus ja se näkyy yhdistyksessä kaikessa toiminnassa ja erityisesti talouspuolella.

Kokouksen osallistujat olivat tyytyväisiä kuulemaansa ja hallituksen esityksiin, joten kokouksen oli helppo vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuunvapaus.

Kokouksessa ei ollut sääntömääräisessä ajassa esitettyjä asioita, mutta asialistan kohdassa 12. Muut asiat keskusteltiin paljon järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta, sen mahdollisesta vaikutuksesta toimintaan ja erityisesti vammaisten naisten erityiskysymyksistä terveydenhuollossa ja siellä ilmenneisiin haasteisiin. Rusetin yksi tämän vuoden vaikuttamisen kärkiteemoista on seulontatutkimukset, niin rintasyöpä (mammografia) kuin kohdunkaulansyöpä (papa) ja vähemmän tunnettuna tutkimuksena suolistosyöpä ja niiden esteettömyys ja saavutettavuus. Näin työtekijöiden toimesta haluamme kiittää kokousväkeä erittäin hyvästä ja arvokkaasta keskustelusta sekä omien kokemuksien jakamisesta. Saimme keskustelusta paljon tietoa nyt työnalla olevan vaikuttamistyön tueksi. Rusetti on aloittanut yhteistyön Tunne Rintasi ry:n kanssa seulontoihin liittyen ja tulemme tästä tiedottamaan heti kun toimenpiteet vahvistuvat. Joten pysy kuulolla!

Hyvän ja antoisan keskustelun jälkeen kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.01. Rusetti haluaa kiittää jäsenistöään erittäin aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

p.s. Kokouksen materiaalit (Vuosikertomus ja Tilinpäätös) löytyvät tapahtuman -sivulta, jos haluat tutustua mitä viimevuonna Rusetissa tapahtui.

 

aurinkoisin vapputerveisin,

Anni Täckman, järjestöpäällikkö

Kuvituskuva, ei sisällä tekstiä