fbpx

Rusetin säännöt ovat päivittyneet

tammi 30, 2024

Rusetin vuosikokouksessa 26.11.2023 hyväksyttiin yhdistyksen uudistuneet säännöt. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt uudistuneet säännöt 29.1.2024.

Säännöt olivat vuosikokouksen käsittelyssä jo kevätkokouksessa, mutta kokous päätti palauttaa säännöt uudelleen valmisteluun. Yhtenä siirron perusteena oli, että yhdistys voi odottaa Invalidiliiton sääntökirjausta, koskien vuosikokouksen järjestämistä kokonaan verkossa. Uudistunut yhdistyslaki mahdollistaa tänä päivänä vuosikokousten järjestämisen kokonaan etänä hallituksen niin päättäessä. Rusetti on ollut edelläkävijä perustamisestaan lähtien ja vuosikokoukset on pääosin järjestetty hybridinä, jotta kaikilla jäsenillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Säännöissä päivitettiin myös kirjoitusasua sekä selkeytettiin pykäliä. Muutokset ja tarkennukset koskivat mm.

  • yhdistyksen tarkoitusta 2 § ” Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tytöiksi ja naisiksi identifioituvien vammaisten henkilöiden (myöhemmin ”Vammaiset naiset”) hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää Vammaisten naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.”
  • Rusetti voi käyttää kansainvälisissä yhteyksissä ruotsinkielistä nimeä Finska föreningen avkvinnor med funktionsnedsättning – Rosett ja englannin kielistä nimeä The Finnish association of women with disabilities – Rosette
  • puheenjohtajan toimikausien enimmäismäärän pidentäminen kolmeen peräkkäiseen toimikauteen
  • varapuheenjohtaja valitaan jatkossa hallituksen järjestäytymiskokouksessa ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi 

Lisätiedot: Anni Täckman, järjestöpäällikkö