fbpx
Naistenpäivä 8.3. meitä #eihymyilytä
l

Julkaistu 8.3.2021

Aihealue: Hanke | Yleinen

Hankkeen työntekijät vakavina valokuvassa, koska ei hymyilytä.

Tänään, kansainvälisenä naisten päivänä meitä #eihymyilytä. Vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat arjessaan moniperusteista syrjintää, joka vaikuttaa koulutuksen saamiseen, sosioekonomiseen asemaan, osallisuuteen, perheen perustamiseen ja arjen valintoihin saakka.

Meitä ei hymyilytä se, että vammaiset tytöt ja nuoret kohtaavat koulumaailmassa valtavasti syrjintää. Syrjivän kiusaamisen kohteeksi vammaiset tytöt joutuvat THL:n kouluterveyskyselyn mukaan miltei kolme kertaa todennäköisemmin muihin verrattuna. Myös fyysisen uhan ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat moninkertaiset.

Meitä ei hymyilytä se, että vammaiset äidit ja äitiydestä haaveilevat joutuvat edelleen kohtaamaan epäilyjä ja syrjintää äitiys- ja terveydenhuollon taholta. Tuoreimpien tutkimusten mukaan terveydenhuollossa ei ole tarvittavaa osaamista ja tietotaitoa vammaisten äitien kohtaamiseen, minkä vuoksi äideille kasaantuu asiakkaille kuulumatonta vastuuta.

Meitä ei hymyilytä se, että ikääntyvien vammaisten naisten on haastava huolehtia terveydestään ikäryhmille kuuluvien seulontojen esteellisyyden ja saavuttamattomuuden takia. Esimerkiksi mammografiaan tarkoitettu laitteisto ei ole kaikille saavutettava ja Papa-kokeen ottoa varten ei välttämättä löydy esteetöntä hoitopöytää.

Meitä ei hymyilytä se, että vaikka vammaisia tyttöjä ja naisia on Suomessa paljon, ei meitä juurikaan näy yhteiskunnan johtopaikoilla politiikassa, työelämässä tai yhdistyksissä. Yhteiskuntamme moniäänisyyden varmistamiseksi ja asiantuntemuksen maksimoimiseksi vammaisten naisten syrjinnän on loputtava. Tämän eteen meidän jokaisen on tehtävä töitä: pohdittava omia asenteita, puututtava syrjintään ja työskenneltävä esteettömyyden ja saavutettavuuden eteen.

#naistenpäivä #vammaisetnaiset #vammaisettytöt

Lisätietoja #eihymyilytä -kampanjasta Plan Suomen sivuilta

Lisää saman kaltaisia tekstejä…

Tyttöjen ja nuorten naisten maaliskuun ZOOM-tapaaminen

Tapaaminen toteutetaan yhdessä nuorten oman, valtakunnallisen mielenterveysseura Yeesin kanssa. Tapaamisessa syvennytään jaksamisen ja voimavarojen äärelle: miten jaksaa maailmaa tällä hetkellä? Mistä saada voimavaroja arkeen?

VERTAISÄITI -koulutus, 26.-28.3.2021 verkossa

Oletko vammainen äiti ja haluaisit tukea muita vammaisia äitejä tai äitiyttä suunnittelevia naisia uuden elämänvaiheen alussa? Haluatko olla mukana rakentamassa vertaisäititoimintaa vammaisille naisille? Hae mukaan koulutukseen!