fbpx

Naistenpäivä 8.3. meitä #eihymyilytä

maalis 8, 2021

Hankkeen työntekijät vakavina valokuvassa, koska ei hymyilytä.

Tänään, kansainvälisenä naisten päivänä meitä #eihymyilytä. Vammaiset tytöt ja naiset kohtaavat arjessaan moniperusteista syrjintää, joka vaikuttaa koulutuksen saamiseen, sosioekonomiseen asemaan, osallisuuteen, perheen perustamiseen ja arjen valintoihin saakka.

Meitä ei hymyilytä se, että vammaiset tytöt ja nuoret kohtaavat koulumaailmassa valtavasti syrjintää. Syrjivän kiusaamisen kohteeksi vammaiset tytöt joutuvat THL:n kouluterveyskyselyn mukaan miltei kolme kertaa todennäköisemmin muihin verrattuna. Myös fyysisen uhan ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat moninkertaiset.

Meitä ei hymyilytä se, että vammaiset äidit ja äitiydestä haaveilevat joutuvat edelleen kohtaamaan epäilyjä ja syrjintää äitiys- ja terveydenhuollon taholta. Tuoreimpien tutkimusten mukaan terveydenhuollossa ei ole tarvittavaa osaamista ja tietotaitoa vammaisten äitien kohtaamiseen, minkä vuoksi äideille kasaantuu asiakkaille kuulumatonta vastuuta.

Meitä ei hymyilytä se, että ikääntyvien vammaisten naisten on haastava huolehtia terveydestään ikäryhmille kuuluvien seulontojen esteellisyyden ja saavuttamattomuuden takia. Esimerkiksi mammografiaan tarkoitettu laitteisto ei ole kaikille saavutettava ja Papa-kokeen ottoa varten ei välttämättä löydy esteetöntä hoitopöytää.

Meitä ei hymyilytä se, että vaikka vammaisia tyttöjä ja naisia on Suomessa paljon, ei meitä juurikaan näy yhteiskunnan johtopaikoilla politiikassa, työelämässä tai yhdistyksissä. Yhteiskuntamme moniäänisyyden varmistamiseksi ja asiantuntemuksen maksimoimiseksi vammaisten naisten syrjinnän on loputtava. Tämän eteen meidän jokaisen on tehtävä töitä: pohdittava omia asenteita, puututtava syrjintään ja työskenneltävä esteettömyyden ja saavutettavuuden eteen.

#naistenpäivä #vammaisetnaiset #vammaisettytöt

Lisätietoja #eihymyilytä -kampanjasta Plan Suomen sivuilta