fbpx

Kalevala Koru x vammaisettytöt.fi

touko 11, 2022

Kalevala Koru on valinnut Rusetti ry:n hyväntekeväiyyskohteekseen. Yhteistyöllä edistetään vammaisten naisten ja tyttöjen näkyväksi nousemista – rohkaisemalla ja vahvistamalla uskoa itseen, omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Lahjoituksella rahoitetaan vammaisettytöt.fi-sivusto, joka tarjoaa digitaalisen alustan vuorovaikutukseen, sisältöjen ja kokemusten jakamiseen ja voimaantumiseen. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna ja ensi talvena järjestetään kaksi vammaisten tyttöjen ja nuorten naisten leiriä. Leireillä on tarkoitus luoda kohtaamisia ja käsitellä avoimesti, vertaisten seurassa, elämää ja löytää näin omia voimaantumisen mahdollisuuksia.

 

 

Tiedote 11.5.2022 klo 8.00

Vammaisten tyttöjen ja naisten asema Suomessa on edelleen heikko –
Kalevala Koru ja Rusetti ry nostavat näkyvyyttä yhteiskunnassa

Vammaiset naiset ja tytöt ovat edelleen syrjitty ja näkymätön vähemmistö
yhteiskunnassamme. Vammaisten naisten hyvinvointia ja näkyvyyttä
parantaakseen Kalevala Koru on valinnut kotimaan uudeksi
hyväntekeväisyyskumppanikseen vammaisten tyttöjen ja naisten järjestön
Rusetti ry:n. Kalevala Korun ja Rusetin yhteistyön tavoitteena on muuttaa tilanne ja nostaa vammaiset tytöt ja naiset näkyviksi.

Kalevala Koru on naisten perustama ja omistama, Suomen tunnetuin
koruvalmistaja, joka rohkaisee jokaista tyttöä ja naista nousemaan näkyväksi,
puhumaan lujempaa ja kurottamaan korkeammalle. Kalevala Korun strategian
ytimessä on hyvän tekeminen, ja yritys käyttää vuosittain kolmanneksen
tuloksestaan henkilöstölle ja naisia ja tyttöjä tukeviin hankkeisiin.

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry on perustettu
vuonna 2016 kannustamaan vammaisia tyttöjä, naisia ja naiseksi
identifioituvia pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan, toteuttamaan
unelmiaan ja voimaantumaan. Yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä Rusetti tuo esiin naiserityistä näkökulmaa vammaisten tyttöjen ja naisten kannalta ja edistää erityisesti YK:n vammaissopimuksen toteutumista naisten osalta Suomessa.

Hyväntekeväisyyskumppanuudessa keskeistä on, että vammaiset tytöt ja naiset luovat toinen toisilleen mahdollisuuksia voimaantua, saada esikuvia, kohdata ja nousta näkyväksi. Kalevala Koru rahoittaa toiminnan. Lahjoitettava summa on 50.000 euroa ja summa on järjestökentällä poikkeuksellisen suuri sekä vaikuttavuudeltaan että euromääräisesti. Kalevala Korun rahoittamalla Rusetin vertaistoiminnalla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti vammaisia tyttöjä ja naisia Suomessa.

Suomen ensimmäinen vammaisten naisten verkkosivusto ja yhteisölliset
leirit vahvistavat itsetuntoa ja uskoa omiin mahdollisuuksiin

Konkreettisesti yhteistyö tarkoittaa Kalevala Korun rahoittamaa vammaisten
tyttöjen voimaannuttavaa leiriä, jolle on suuri tarve. Lisäksi rahoituksella
mahdollistetaan uudenlaisen äänitorven luominen – yhdessä perustettava
vammaisettytöt.fi on Suomen ensimmäinen vammaisilta naisilta vammaisille
naisille toimitettu verkkosivusto. Leirit ja vertaistuotettu verkkosivusto toimivat
alustana kohtaamisille, oman elämän näkyväksi tekemiselle ja mahdollisuuksille löytää esikuvia ja kokea tulleensa nähdyksi.

Tutkimusten mukaan vammaiset tytöt ja naiset kokevat voimakasta syrjintää ja osattomuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluamme omalta
osaltamme olla mukana nostamassa heitä näkyviksi, joten hyväntekeväisyyskumppanin valinta oli arvojemme pohjalta hyvin luonnollinen. Koemme, että Rusetin kanssa tehtävällä yhteistyöllä meillä on aidosti mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen rohkaisemalla ja vahvistamalla vammaisten tyttöjen uskoa itseensä, omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa”, kertoo Kalevala Korun design- ja vastuullisuusjohtaja Maria Uunila.

Meille vammaisina naisina tämä uniikki ja erityislaatuinen yhteistyö on maailmaa mullistava. Kalevala Koru on toimijana paras mahdollinen kumppani edistämään YK:n vammaissopimuksen mukaisesti vammaisten tyttöjen ja naisten asemaa yhteiskunnassamme. Tällä yhteistyöllä pääsemme vaikuttamaan ennakkoluuloihin, asenteisiin ja luomaan parempaa tulevaisuutta jokaiselle vammaiselle tytölle ja naiselle.” Rusetti ry:n Marja Pihnala ja Anni Täckman kertovat.

Järjestettävillä leireillä on tarkoitus luoda kohtaamisia ja käsitellä avoimesti,
vertaisten seurassa, elämää ja löytää näin omia voimaantumisen
mahdollisuuksia. Hankkeen verkkosivu vammaisettytöt.fi on alusta, jolla tytöt ja naiset tuottavat itse sisältöä toisilleen, kohtaavat, löytävät omia vahvuuksiaan ja tulevat nähdyiksi. 13–29 -vuotiaille suunnatut leirit järjestetään 2022 syksyn ja talven 2023 aikana. Hankkeen sisältöjä ja etenemistä voi seurata osoitteessa vammaisettytöt.fi sekä Kalevala Korun verkkosivustolla kalevala.fi ja sosiaalisessa mediassa.

 

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
Maria Uunila
Design- ja vastuullisuusjohtaja, Kalevala Koru
puh 0207 611 203, maria.uunila@kalevala.fi

Kirsi Paakkari
Toimitusjohtaja, Kalevala Koru
Puh 050 382 2025, kirsi.paakkari@kalevala.fi

Marja Pihnala
Puheenjohtaja, Rusetti ry
Puh. 0400 987 748, marja.pihnala@rusettiry.fi

Anni Täckman
Projektipäällikkö, Rusetti ry
Puh. 044 719 0412, anni.tackman@rusettiry.fi

Logo, Kalevala x vammaisettytöt