fbpx

Rikoslaki 20 luku

syys 2, 2019

OIKEUSMINISTERIÖ

Rusetti – Vammaisen naisten valtakunnallinen yhdistys ry:n kannanotto Rikoslain 20 luvun kokonaisuudistamista valmistelevalle työryhmälle

 

YK:n Cedaw komitea on kiinnittänyt 28.4.2014 Suomen seitsemännen määräaikaisraportin loppupäätelmissä huomiota laitoksissa asuvien uhrien asemaan heidän kohdatessaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa. Komitea toteaa otsikon Naisiin kohdistuva väkivallan alla, kohdassa e) mm. seuraavasti:

”rikoslaissa määritellään raiskaus edelleen tekijän käyttämän väkivallan asteen mukaan sen sijaan, että se määriteltäisiin uhrin suostumuksen puuttumisen perusteella ja että rikoslain muutosesityksessä määritellään edelleen rikoksentekijän aseman perusteella tapahtuva seksuaalinen kanssakäyminen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi eikä raiskaukseksi, mikä johtaa lieviin rangaistuksiin muun muassa tapauksissa, joissa rikoksentekijän teko kohdistuu laitosolosuhteissa heikommassa asemassa oleviin henkilöihin, erityisesti vammaisiin naisiin…”

Rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta tehtäessä on varmistettava, että laitosolosuhteissa asuvia vammaisia ja pitkäaikaissairaita tyttöjä ja naisia on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden kanssa. Laitoksessa asuminen ei enää voi olla lieventävä tekijä.

Yhdistys katsoo, että meneillään olevan uudistamistyön yhteydessä tämän epäkohdan korjaaminen on erittäin tärkeää haavoittuvassa olevien, laitoksessa asuvien vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden tyttöjen ja naisten elämän turvaamiseksi. Haluamme myös tähdentää, että jos tämä asia nyt jää korjaamatta, viivästyy CEDAW-komitean suosituksen voimaantulo vuosilla, ellei jopa vuosikymmenillä.

 

Helsinki 2.9.2019

Pirkko Justader Marja Pihnala

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry

Lisätietoja Pirkko Justander

 

Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry on perustettu 31.3.2016. Edistämme vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä kokevien henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista sekä naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme myös Vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsen.