Hyvinvointikiertue-päivät ovat 23.9 Kunnonpaikka Siilijärvi, 27.9 Scandic Park, Helsinki ja 4.10 Scandic city, Rovaniemi. Tapahtumapäivät ovat keskenään saman sisältöiset. Tiedossa